PF 2016

28.12.2015 17:25

Všem stávájícím klientům, včetně dětských, kteří navštívili studio na adrese T.G. Masaryka 588, děkuji za jejich čas, vzájemnou důvěru a nové zkušenosti.

Přeji Vám, aby rok 2016 byl plný nového objevování a uvědomování sebe samotné, aby jste si umožnili především osobní rozvoj k cestě naplnění svého srdce krásnými prožitky, emocemi a pocity.


"JSOU DVA ZPŮSOBY, JAK ŽÍT. BUĎ NEVIDÍTE ZÁZRAK V NIČEM. NEBO VIDÍTE ZÁZRAK VE VŠEM."

    A. Einstein